מספר רישוי או מספר שלדה
- -
 
לקבלת מידע באם קיימת קריאה חוזרת פתוחה למשאית שלך, הקלד:

משרד התחבורה ביקש שנבהיר כי על פי תקנה 309 לתקנות התעבורה בעל רכב אשר לא יבצע את הקריאה החוזרת תוך 6 חודשים מקבלת המכתב לא יחדש משרד התחבורה רשות הרישוי את רישיון הרכב.