הרכבת מנוע פורד במפעל
2 פועלים באולם הייצור של פורד בטורקיה
מבט כללי על אולם הייצור
הרכבת הקבינה באולם הייצור