גורר תומך פורד קרגו 1848T
תמונת גורר תומך פורד קרגו 1848T בנסיעה
גורר תומך פורד קרגו 1848T בנמל
גורר תומך פורד קרגו 1848T ביציאה מהנמל
גורר תומך פורד קרגו 1848T בזמן העמסה
גורר תומך פורד קרגו 1848T בזמן פריקה