משאית פורד קרגו 1833DC/LR בזמן עבודה
משאית פורד קרגו 1833DC/LR בנמל
משאית פורד קרגו 1833DC/LR בנסיעה ליד אגם
3 משאיות פורד קרגו 1833DC/LR בצילום שיווקי
משאית פורד קרגו 1833DC/LR בזמן העמסת סחורה
משאית פורד קרגו 1833DC/LR בזמן חלוקת סחורות